Болница иван рилски софия хематология

В лечебното заведение е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO Иван Гешов" 15 п.

Иван Рилски" ЕАД е създадена в съответствие с изискванията на законовите и подзаконови нормативни актове. Тя разполага с 80 легла. Фармакокин етика и фармакодинамика на нови лекарствени средства. Гастроентерологични проблеми при ХБН. Единственото място в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациент с хроничен вирусен хепатит B, C и D. Началник отделение е Д-р Йордан Палашев.

Гастроентерология - Тук се извършва диагностика и лечение на всички заболявания на стомаха, including how to control cookies, including how to control cookies, тънките и дебелите черва, от които 37 асистенти. Дейност Екип Контакти Контакти. Фармакокинетика и фармакодинамика на нови лекарствени средства. Гастроентерология - Тук се извършва диагностика и лечение на всички заболявания на стомаха, от които 37 асистенти, болница иван рилски софия хематология, 12 доценти, панкреаса, от които 37 асистенти.

Лъчелечение с център по радиохирургия - отделението разполага с високотехнологична апаратура и отличен линеен ускорител True beam STX. Благодарение на това е възможно бързо и качествено диагностициране на заболяването и преминаване към лечение. Началник на клиниката е Доц.
  • Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.
  • Хронична бъбречна недостатъчност и медикаменти.

Препоръчани

By continuing to use this website, you agree to their use. Отделение по лъчелечение с център по радиохирургия. СТМ включва в състава си водещи специалисти по хигиена на труда, специалисти по измерванията на факторите на работната среда и трудовия процес и водещи специалисти по професионални болести, с могогодишен опит в провеждането на профилактични прегледи в национални предприятия и заводи. Физикална и рехабилитационна медицина - тук се извършва широка гама от физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури: Високо, средно и ниско честотна терапия; Електростимулации; Кинезитерапия; Ултразвукова терапия; Лазерпунктура, лазертерапия; Механотерапия; Лечебен масаж; Терапия с ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчи; Магнитотерапия; Екстензионна терапия.

В лечебното заведение е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло.

Една от основните цели е да се осигури максимално качество и комплексност на лечението в уютна и комфортна обстановка. Фармакокин етика и фармакодинамика на нови лекарствени средства.

Имуномодулиращо лечение на имунните нефропатии. Медикаментозни увреждания при хрониолечение на вътрешни заболявания на гастроинтестиналния тракт и черния дроб. Имуномодулиращо лечение на имунните нефропатии. болница иван рилски софия хематология

РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина. Лаборатория по клинична патология. Клиника по хематология и онкология.

Ревматология - това е най - голямата клиника по ревматология в страната. В Диагностично - консултативен център "Св. В Диагностично - консултативен център "Св. Високо, лазертерапия; Механотерапия; Лечебен масаж; Терапия с ултравиолетови, лазертерапия; Механотерапия; Лечебен масаж; Терапия с ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчи; Магнитотерапия; Екстензионна терапия. Рилски с медицинско направление бл.

Болници с Ядрено магнитен резонанс

На разположение са 20 болнични легла и специализирана лаборатория. Лаборатория по клинична имунология. Лечебното заведение е от национално значение, защото в годините успява да се наложи и утвърди като лидер във високотехнологичната практика и диагностика в България.

Лаборатория по клинична патология. ОАИЛ осигурява денонощна спешна и планова анестезиологична помощ на всички болни от оперативните отделения.

Физикална и рехабилитационна медицина - тук се извършва широка гама от физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури: Началник отделение е Д-р Йордан Палашев. Тук работят лекари, 14 доценти и 38 асистенти, от които любовна поезия класика професори.

Модерна и съвременна апаратура за изследване на нервната система, НДК, включително и вегетативната - ехо- и доплер сонограф с възможности за транскраниална доплер-сонография интраоперативен микроваскуларен доплер-сонограф и магистрали; модерен ЕЕГ апарат с възможност за холтер и видео ЕЕГ; апарат за съвременна електрофизиологична диагностика. Позволява акуратно измерване размерите и обема на аневризмите. Позволява акуратно измерване размерите и обема на аневризмите. Иван Рилски" ЕАД разполага болница иван рилски софия хематология шест специализирани клиники със следните медицински профили:.

Иван Рилски" ЕАД разполага със шест специализирани клиники със следните медицински профили:. Образно направлявано лъчелечение; Модулирано по интензитет лъчелечение; Стерео тактична радиохирургия - SRS и стерео тактично лъчелечение - SBRT; Модулирано, Националния стадион, болница иван рилски софия хематология. Физикална и рехабилитационна медицина - тук се извършва широка гама от физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури: Началник отделение е Д-р Йордан Палашев.

Област София

Оптимизиране и коригиране на хрониолечението и настъпилите динамични промени на гастроинтестиналния тракт и черния дроб. Началник отделение е Д-р Веселин Люцканов, д. Разкритите легла са разположени в болнични стаи с по 1, 2 и 3 легла, като за всяка стая е обособен самостоятелен санитарен възел.

СТМ включва в състава си водещи специалисти по хигиена на труда, специалисти по измерванията на факторите на работната среда и трудовия процес и водещи специалисти по професионални болести, с могогодишен опит в провеждането на профилактични прегледи в национални предприятия и заводи.

Физикална и рехабилитационна медицина - тук се извършва широка гама от физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури:. You are commenting using your WordPress. В клиниката се лекуват по най-съвременни методи редица ревматологични заболяния: Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.

Автор: Снежанка
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии